Zajęcia z łyżwiarstwa figurowego

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”;
działania,, Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” oraz ze środków Gminy Wieruszów
w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Regulaminu zajęć z łyżwiarstwa (pdf)

Zgody rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych „Upowszechnianie sportów zimowych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach” (pdf)

Harmonogram realizacji projektu nauki jazdy na łyżwach od 18.01.2018 r. do 11.03.2018 r. (pdf)

Po konsultacjach z Panią Anną Sołygą – instruktor jazdy figurowej na łyżwach, zamieszczamy nowy program zajęć z podstaw łyżwiarstwa figurowego, jednocześnie informujemy iż poprzedni plan, który pojawił się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie nie był uzgadniany z Panią instruktor, prowadzącą zajęcia, dlatego też pojawiły się w nim pewne błędy i nieścisłości. Przepraszamy za zaistniałe nieporozumienie.

Program zajęć łyżwiarstwa figurowego (pdf)