AKCJA SPRZĄTANIA RZEKI PROSNY

12 września 2018r. odbyła się po raz kolejny akcja sprzątania  brzegów oraz koryta rzeki Prosny. Udział w akcji sprzątania rzeki Prosny wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, którzy w środę o godz. 09.30 stawili się na Przystani Kajakowej ul. Kilińskiego. Uczniowie zaopatrzeni zostali w worki na śmieci i będąc już w kajakach ruszyli do pracy. Organizatorem akcji sprzątania brzegów oraz koryta rzeki Prosny był Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz sprawne przeprowadzenie akcji sprzątania rzeki Prosny.