Godzin otwarcia lodowiska od 18 stycznia do 28 stycznia 2018 r.