Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup drukarki laserowej

Niniejszym zawiadamiam , że w postępowaniu dotyczącym udzielenia
zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowej
wielofunkcyjnej drukarki laserowej ”, prowadzonym w trybie postępowania
ofertowego została wybrana oferta:
SOFT – DC Komputery S.C.
W. Guziałek & Z. Grzesiak
ul. Przemysłowa 1 A
63-600 Kępno

PLIKI DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE