Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej – przyjmowanie wniosków

Można ubiegać się o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody lub wyróżnienia (tj. z 2022 roku).

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale nr XXVIII/229/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Wysokość przyznawanej nagrody lub wyróżnienia jest uzależniona od osiągniętego wyniku sportowego kandydata oraz wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do ww. Uchwały.

Wnioski można składać do dnia 15 kwietnia 2023 r. w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów.

Uchwała nr XXVIII-229-2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 listopada 2020 r. (pdf)

Wniosek (pdf)