Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach!

14 stycznia 2023 r. rozpoczęła się kolejna edycja nauki jazdy na łyżwach organizowana przez Wieruszowski Klub Sportowy PROSNA na lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie współfinansowana ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt skierowany do uczniów ze szkół z terenu Gminy Wieruszów co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu na krytym lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki wyposażonym w wypożyczalnię odpowiedniego sprzętu przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które umożliwiają osiągnąć jeszcze lepsze efekty w rozwijaniu indywidualnych umiejętności uczestników.

Zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwój umiejętności jazdy na łyżwach wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Oprócz rozwoju umiejętności jazdy na łyżwach szczególnie kładziony jest nacisk na wartości wychowawcze oraz wyrabianie wśród młodych ludzi prawidłowych postaw i zachowań. Uczestnikom zostały przedstawione szerokie korzyści wpływu nauki jazdy na łyżwach na rozwój fizyczny człowieka, umiejętności współdziałania i zachowania w grupie, zdrowej rywalizacji, rozwiązywania konfliktów oraz możliwości bezpiecznego spędzenia czasu wolnego. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani zostali przez prowadzącego do przestrzegania podczas zajęć właściwych zasad postępowania m.in. przestrzegania zasady fair-play, niestosowania przemocy, niewyśmiewania się i niekrytykowania a także pozostawiania porządku po zajęciach.

Jazda na łyżwach to nie tylko skuteczny trening uzupełniający, ale i rozrywka, zabawa oraz bezpiecznie spędzony czas wolny dzieci i młodzieży.