NAUKA I DOSKONALENIE JAZDY NA ŁYŻWACH!

W ramach nauki jazdy na łyżwach zorganizowanej przez Wieruszowski Klub Sportowy PROSNA na lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie finansowanej ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odbywają się regularne zajęcia według ustalonego harmonogramu.

Czas zimowy jest to okres kiedy spada aktywność fizyczna dzieci, powodując równocześnie obniżenie zdobytej latem sprawności i wydolności fizycznej. Intensywny ruch odbywający się na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na stan zdrowia dziecka, wzmacnia organizm i hartuje.

Oprócz rozwoju i kształtowania umiejętności jazdy na łyżwach szczególnie kładziony był nacisk na wartości wychowawcze oraz wyrabianie wśród młodych ludzi prawidłowych postaw i zachowań.

Organizowane zajęcia stanowią doskonałą możliwość do kształtowania postaw prospołecznych, co współcześnie jest bardzo cenione. Ponadto tego typu zajęcia sprzyjają wyrównywaniu szans wszystkich uczniów oraz docenieniu ich umiejętności w doskonaleniu nauki jazdy na łyżwach. Ideą organizacji zajęć jest integracja uczniów z różnych szkół, podkreślenie równego udziału w sporcie wszystkich uczniów, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt, że sporty zimowe, a w szczególności jazda na łyżwach mogą być tak samo atrakcyjne i dostarczać równie wielu emocji, co inne sporty. Harmonogram zakłada systematyczny udział dzieci w szlifowaniu jazdy na łyżwach. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka, uczą samodyscypliny i obowiązkowości. Nauka jazdy na łyżwach zapewni szerokie korzyści zdrowotne. Spadek aktywności fizycznej spowodowany pandemią wirusa SARS-COV-2 stanowi dla nas dodatkową motywację do organizacji zajęć dla dzieci.