„Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”;
działania,, Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” oraz ze środków Gminy Wieruszów
w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Od dnia 18.01.2018r. Wieruszowski Klub Sportowy „Prosna” realizuje projekt „Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach”. Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie na krytym lodowisku  pod okiem doświadczonych instruktorów odbywają się zajęcia z nauki jazdy na łyżwach, uczniowie z terenu Gminy Wieruszów podzieleni są na cztery grupy, w tym trzy z nich to grupy o stopniu podstawowym, natomiast jedna z nich to grupa o stopniu zaawansowanym łyżwiarstwa figurowego.

Nauka jazdy na łyżwach ma na celu przeprowadzić młodego łyżwiarza bezpiecznie i zabawnie przez drogę nauki, aż do uzyskania podstawowej wiedzy, która pozwoli samodzielnie i bezpiecznie jeździć na łyżwach

Zajęcia są koordynacyjną zabawą, już od pierwszego kontaktu z lodem uczestnicy ćwiczą równowagę, uczą się synchronizować ręce z nogami. W miarę postępów zaczynają pracować wszystkie mięśnie. Łyżwiarstwo wzmacnia całe ciało, wysmukla je. Uczy gracji i rozwija gibkość, a także przy okazji hartuje organizm. Jest to także świetna zabawa, bez względu na wiek.

Organizowane zajęcia pozwalają wypełnić wolny czas w sposób aktywny i bezpieczny, przeciwdziałają negatywnym zachowaniom młodzieży. Zajęcia są doskonałą formą kształtowania postaw prospołecznych. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka, uczą samodyscypliny i obowiązkowości. Nauka jazdy na łyżwach oraz zajęcia z hokeja czy jazdy figurowej na łyżwach przyniosą szerokie korzyści zdrowotne. Powyższe zajęcia mają na celu profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży szkolnej ,zdobycie pewności siebie oraz nabycie i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach.