Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska” „Sport for All and the Environment (SforAE) „RUNKAYAKBIKE WIERUSZÓW 2022”

RUNKAYAKBIKE WIERUSZÓW 2022” bierze udział we wdrażaniu „Rekomendacji ekologicznych – Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Dzięki temu uczestnicy naszego wydarzenia otrzymają bezpłatne napoje izotoniczne w limitowanej serii aluminiowych puszek Każda Puszka Cenna. Przez cały czas trwania wydarzenia będziemy prowadzili zbiórkę pustych puszek, zachęcając uczestników do właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami i przekazując je do recyklingu. Korzystając z „Rekomendacji Ekologicznych” planujemy ograniczyć wpływ naszego wydarzenia na środowisko poprzez działania:

  • Zbiórkę puszek po napojach i przekazanie do recyklingu.
  • Wolontariat – podczas trwania zawodów nie zabraknie również pracy wolontarystycznej. Przewidujemy udział około 4 wolontariuszy. Zapewnią oni pomoc techniczną oraz pełnić będą służbę porządkową np. pomoc w wydawaniu posiłku, rozdawaniu nagród, wydawaniu wody oraz wydawaniu pakietów startowych. Wolontariusze będą dbać również o zachowanie porządku na terenie całego wydarzenia, z zachowaniem przestrzegania zasad segregacji odpadów. Ponadto propagować będą segregację odpadów oraz zachęcać do recyklingu. Będą oni również promować Fundację Recal, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Każda Puszka Cenna. Przez cały czas trwania wydarzenia, prowadzona będzie zbiórka pustych aluminiowych puszek po napojach, z wykorzystaniem pojemników oraz worków na puszki.
  • Woda – uczestnicy zawodów otrzymując bezpłatnie limitowane napoje w puszkach oraz wodę poinformowani zostaną o metodach recyklingu i sposobach oszczędzania wody. Otrzymywać oni będą wodę, która zakupiona zostanie w dużych butelkach, co przyczyni się do zmniejszenia ilości pustych butelek. Wolontariusze promować będą sposoby oszczędzania wody, szczególnie w okresie letnim, gdzie jej ilość jest ograniczona. Ilość dostarczonej wody będzie odpowiednio oszacowana do ilości uczestników, aby wyeliminować jej marnowanie. Uczestnicy poinformowani będą o prowadzonej zbiórce odpadów, z uwzględnieniem osobnej segregacji puszek aluminiowych.

Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska” obejmuje opracowywanie wytycznych w zakresie zrównoważonych ekologicznie wydarzeń sportowych. W jego ramach planowane jest wsparcie w 4 krajach minimum 120 wydarzeń sportowych, których organizatorzy zastosują elementy „Rekomendacji ekologicznych”. W połowie 2023 roku zebrane doświadczenia opublikowane  zostaną w formie 8-10 najlepszych praktyk. Projekt „Sport for All and the Environment” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji na www.sforae.eu. Napoje izotoniczne Każda Puszka Cenna wyprodukowała firma Krynica Vitamin, która jest producentem napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych na zlecenie marek i sieci handlowych.