Stypendia Sportowe Burmistrza Wieruszowa – przyjmowanie wniosków

Można ubiegać się o stypendium sportowe Burmistrza Wieruszowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale nr LX/423/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz wysokości stypendium Burmistrza Wieruszowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Ogłoszenie – Stypendia Sportowe Burmistrza Wieruszowa (pdf)

Stypendia sportowe – klauzula RODO (pdf)