SZTAFETA POKOJU – RELACJA

W dniu 1 września 2019r. o godz. 4.45 nastąpił start Sztafety Pokoju, której organizatorami byli: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Doruchów, Towarzystwo Historyczno- Kulturalne Arsonium oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Sztafeta przebiegała na trasie: Byczyna- Bolesławiec- Łęka Opatowska- Wieruszów- Torzeniec,  a łączny dystans wyniósł ok. 62 km, który podzielony był na pięć etapów.

Miejscem rozpoczęcia Sztafety Pokoju był Cmentarz komunalny w Byczynie. Meta biegu usytuowana była w miejscowości Torzeniec, przy Pomniku ku czci mieszkańców zamordowanych podczas II Wojny Światowej w Torzeńcu, do której uczestnicy dotarli ok. godz. 13.00.

Sztafeta Pokoju organizowana była celem upamiętnienia 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz uczczenia lokalnych miejsc pamięci, które były szczególnie ważne dla lokalnej i narodowej tożsamości. Lokalne miejsca pamięci uczczone zostały minutą ciszy, a także zostały złożone kwiaty i zapalone Ogniem Pokoju znicze. Ponadto w celu szerzenia wiedzy na temat lokalnych miejsc pamięci, przypomniana została ich historia oraz ukazane zostały wartości, które są znaczące dla mieszkańców  i całej społeczności upamiętnionych miejsc.

W Sztafecie wzięli udział uczestnicy powyżej 16 roku życia. Podczas biegu do uczestników dołączały kolejne osoby, które chciały uczcić ofiary września 1939r. W związku z organizacją biegu o charakterze sztafety, uczestnicy mogli się zmieniać po pokonaniu odpowiedniego dla siebie dystansu. Mimo to, wielu uczestników biegło dalej, aniżeli początkowo zakładali, co świadczyć może o ich ogromnej determinacji.

Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal oraz koszulkę techniczną, w której pokonywana była trasa. Uczestnicy biegu, pomimo bardzo wysokich temperatur i długiego dystansu, starali się jak najdłużej brać udział w tym wydarzeniu.

Szczegółowa relacja z wydarzenia oraz poszczególnych etapów Sztafety na stronie:

http://radio.opole.pl/100,290981,80-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-445-byczy

 

W imieniu organizatorów i uczestników serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce i życzliwość, bezinteresownie poświęcony czas przy organizacji i podczas trwania Sztafety. Pragniemy, aby Sztafeta Pokoju na stałe wpisała się w program rocznicowych obchodów wybuchu II Wojny Światowej, a jednocześnie weszła do kalendarium wydarzeń sportowo- kulturalnych, popularyzujących biegi.

Serdecznie dziękujemy obsłudze medyczno-technicznej oraz realizatorom foto-video z trasy Sztafety, mediom lokalnym oraz regionalnym za patronat, samorządom, organizacjom, instytucjom, bez wsparcia których organizacja Sztafety byłaby niemożliwa:

 

Komenda Powiatowa Policji  w Wieruszowie,

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie,

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszęcinie,

Paweł Grzesiak Prezes Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego Arsonium,

Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kępno,

Spółdzielnia Socjalna „Green Service” w Wieruszowie,

Firma Usługi Szkoleniowo Medyczne – Piotr Drezner,

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I KIBICOM  ZA WSPÓLNE UCZCZENIE PAMIĘCI TRAGICZNYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ.