Wieruszowska Fabryka Formy

Uczestnicy Wieruszowskiej Fabryki Formy, realizowanej przez Spółdzielnię Socjalną Green Service systematycznie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez lekarza. Podczas zajęć uczestnicy uzyskują wiedzę na temat profilaktyki chorób wieku starszego oraz zaleceń w przypadku choroby. Każdy uczestnik może indywidulanie skonsultować własne dolegliwości, poprawiając tym samym swoje zdrowie.

Podczas warsztatów omawiane są różnorodne choroby, które dotykają seniorów. Co najważniejsze prowadzący warsztaty, doradzają słuchaczom jak radzić sobie z własnymi schorzeniami, podnosząc tym samym ich poziom wiedzy. Warsztaty dostosowywane są do zgłaszanych przez seniorów dotykających ich problemów zdrowotnych, które omawiane są w sposób prosty i zrozumiały dla słuchaczy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.