Wieruszowska Fabryka Formy

Projekt pn. Wieruszowska Fabryka Formy, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Green Service potrwa prawie do końca grudnia 2020r. W związku ze zbliżającym się jego zakończeniem prowadzone są ostatnie zajęcia sportowe m.in. fitness, taniec, samoobrona.

Dzięki kilkutygodniowej, systematycznej aktywności seniorzy poprawili ogólną kondycję fizyczną, uzyskali prawidłową równowagę metaboliczną oraz polepszyli swoje zdrowie. Aktywność ruchowa osób starszych prowadzona była tak, aby obejmowała trzy elementy: ćwiczenia wytrzymałościowe (lepsza kondycja), siłowe (stabilna, mocna sylwetka) i rozciągające (dobra elastyczność więzadeł i ścięgien).

Cykl szkoleń m.in. prowadzonych przez lekarza ukazywał profilaktykę leczenia chorób u osób starszych. Seniorzy mogli zadawać prowadzącym szereg pytań dotyczących zdrowia, w szczególności dot. obecnej sytuacji związanej z pandemią. Ograniczone wizyty u różnorodnych specjalistów, wzbudziły ogromne zainteresowanie tematyką.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.