Wieruszowska Fabryka Formy

W dniu 20.07.2020 r. na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie odbyły się kolejne spotkania dla seniorów w ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy. Tym razem przeprowadzone zostały szkolenia z dietetykiem oraz rehabilitantem, na których omówione zostały m.in. korzyści wynikające z aktywności i zdrowego odżywiania osób starszych.

Seniorzy, poprzez zadawanie wielu pytań aktywnie uczestniczyli w przedstawionych przez szkoleniowców prezentacjach.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.