Wieruszowska Fabryka Formy

Ruch sprzyja zdrowiu i jest zalecany osobom w każdym wieku. Wychodząc ku temu naprzeciw realizowane są na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie zróżnicowane zajęcia dedykowane seniorkom i seniorom.

Uczestnicy Wieruszowskiej Fabryki Formy mogą korzystać z bogatej oferty prozdrowotnych zajęć m.in. mogą uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez stylistę, którego celem jest zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie, z szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, na którą korzystny wpływ ma np. gimnastyka, realizowana również w ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy. Dodatkowo gimnastyka pomaga budować szereg umiejętności motorycznych i koordynacyjnych oraz pomaga w rozwijaniu poczucia świadomości ciała.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.