Wieruszowska Fabryka Formy

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy codziennie na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie odbywają się różnorodne zajęcia, których odbiorcami są w szczególności osoby po 60 roku życia.

Uczestnicy zajęć biorą udział w takich aktywnościach jak np. gimnastyka, taniec, fitness, a także uczestniczą w szkoleniach m.in. ze stylistą, dietetykiem oraz psychologiem. We wrześniu seniorzy będą mogli brać udział w zajęciach np. z samoobrony, czy nordic walking.

Głównym celem organizowanych zajęć jest zachęcenie do aktywności w każdym wieku. Uczestnictwo w zajęciach może przyczynić się do poprawy kondycji fizycznej, a tym samym polepszenia samopoczucia uczestników Wieruszowskiej Fabryki Formy. Zarówno praktyczne ćwiczenia w hali sportowej, jak i szkolenia korzystnie wpływają na zmniejszanie się dolegliwości bólowych i pozwalają łatwiej wykonywać czynności dnia codziennego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.