Wieruszowska Fabryka Formy

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w szkoleniu prowadzonym przez lekarza, które realizowane jest w formie wykładów z możliwością zadawania pytań oraz wspólnej dyskusji. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób wieku starszego i zaleceń w przypadku choroby. Szkolenia z lekarzem rodzinnym odbywają się na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie.

Wieruszowska Fabryka Formy realizuje także szkolenia np. ze stylistą, których celem jest kreowanie wizerunku osób starszych. Z prowadzenia takich zajęć płynie wiele korzyści np. stworzenie eleganckiego wizerunku, czy podkreślenie swojego stylu poprzez odpowiednio dobrany makijaż oraz kolory w odniesieniu do swojego typu urody. Prowadząc takie warsztaty można uwidocznić seniorom, że elegancja nie ma metryki i że warto dbać o wygląd w każdym wieku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.