Wieruszowska Fabryka Formy – podziękowanie

W dniu 21 grudnia 2020 roku zakończona została realizacja projektu pn. Wieruszowska Fabryka Formy, realizowana przez Spółdzielnię Socjalną Green Service w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Burmistrz Wieruszowa, Prezes Spółdzielni Socjalnej Green Service oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie podziękowali uczestnikom za spostrzeżenia, refleksje i ciekawe dyskusje podczas realizowanych warsztatów i aktywności sportowych, jednocześnie zachęcając do dalszej aktywności w życiu codziennym. Chcąc wyróżnić każdego uczestnika projektu, przygotowane zostały dyplomy i pamiątkowe statuetki. Uczestnicy projektu również mogli podzielić się online swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi realizowanego zadania.

Projekt pn. Wieruszowska Fabryka Formy trwał od 17 lipca 2020 r. do 18 grudnia 2020 r., podczas którego realizowano cykl szkoleń z rehabilitantem, z psychologiem, z dietetykiem, ze stylistą, z lekarzem, z animatorem kultury, a także cykl zajęć sportowych: fitness, taniec, gimnastyka, samoobrona, łucznictwo, nordic walking. Seniorzy aktywnie uczestniczyli także w wyjazdach na basen. Dodatkowo dla uczestników czekały inne atrakcje m.in. spotkania integracyjne, rajdy rowerowe, czy spływy kajakowe.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji seniorów oraz instruktorów i szkoleniowców, realizacja projektu przebiegała sprawnie i bez większych problemów, przy jednoczesnym dostosowaniu się do obowiązujących obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, należą się wyrazy szacunku i uznania.

Serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim w stronę uczestników Wieruszowskiej Fabryki Formy, którzy w tym trudnym czasie nie tracili zapału do podejmowania różnorodnych aktywności realizowanych w ramach projektu i tym samym stanowili motywację do działania dla innych mieszkańców Gminy Wieruszów oraz nas samych, przy realizowaniu dalszych projektów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.