Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie notebooka

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego Notebooka według podanej specyfikacji.

Specyfikacja głównych wymagań znajduje się w pliku, do którego link został umieszczony poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE