23.09.2018 R. RAJD ROWEROWY

W dniu 23.09.2018r. odbył się po raz kolejny Rajd Rowerowy organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie. W rajdzie udział wzięła bardzo liczna grupa rowerzystów. Przebiegał on na trasie: Wieruszów- Górka Wieruszowska- Galewice- Ostrówek- Dom Wczasów Dziecięcych Głaz i rozpoczął się o godzinie 13.00 na wieruszowskim Rynku. Trasa powrotna: Dom Wczasów Dziecięcych Głaz- Kużaj- Galewice- Wieruszów.

W miejscu docelowym- Dom Wczasów Dziecięcych Głaz przygotowany był poczęstunek dla uczestników rajdu m.in. gorące napoje, ciasto, grochówka oraz kiełbasa z grilla. Uczestnicy rajdu mogli skorzystać z wielu atrakcji znajdujących się w ośrodku. Najmłodsi zainteresowani byli najbardziej ogniskiem, które płonęło przez cały pobyt. Główną atrakcją rajdu był pokaz ratownictwa oraz pierwszej pomocy przedmedycznej zaprezentowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Galewicach. Uczestnicy rajdu mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem oraz wyposażeniem tej jednostki.

Około godziny 18.00 miłośnicy rowerów wrócili bezpiecznie do początkowego miejsca wyjazdu- Rynek Wieruszów.

Podziękowania za pomoc w zabezpieczeniu i organizacji Rajdu Rowerowego dla:

– Mirosława Dębskiego Dyrektora oraz pracowników Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie,

– insp. Grzegorza Dzierzkowskiego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie oraz podległych mu funkcjonariuszy,

– dh Ryszarda Plesnera Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Galewicach oraz strażaków z OSP w Galewicach,

– Marka Kłoczaniuka Prezesa oraz pracowników Spółdzielni Socjalnej Green Service w Wieruszowie.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia powyższej imprezy.