Lodowisko

 

Harmonogram otwarcia lodowiska

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki informuje, iż w okresie od 14.01.19r. do 06.03.19r.(za wyjątkiem ferii zimowych tj. 11.02.19r.-24.02.19r.) obowiązuje poniższy harmonogram godzin otwarcia lodowiska, z powodu odbywających się zajęć „Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach” w ramach projektu ,,Sport dla Wszystkich”; działania ,,Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Cennik – wstęp na lodowisko, wypożyczenie łyżew

Ceny biletów wstępu:

 • Bilet wstępu jednorazowy ulgowy 50 min. – 3 zł
 • Bilet wstępu jednorazowy normalny 50 min. – 6 zł
 • Wstęp dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli, dla których Gmina Wieruszów jest organem prowadzącym 50 min. – 100 zł
 • Wstęp dla grup zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem 50 min. – 150 zł
 • Wstęp dla grup zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem w dni robocze w godz. 8.00-14.00 50 min. – 70 zł

Wypożyczenie łyżew:

 • 1 para 50 min. – 5 zł

Wypożyczenie kasku:

 • 50 min. – 2 zł

Wypożyczenie balkoniku do nauki jazdy:

 • 50 min. – 7 zł

Ostrzenie łyżew:

 • 1 szt. – 7 zł

Bilet ulgowy przysługuje:

 • Dla uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia z okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego naukę w szkole lub na wyższej uczelni.
 • Dla seniorów którzy mają ukończony 60 rok życia, za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek uprawniający do skorzystania z ulgi.
 • Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, za okazaniem Karty Dużej Rodziny.

Regulamin lodowiska:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWieruszowie/document/64976/Uchwa%C5%82a-XXXI_239_2016

Regulamin wypożyczalni łyżew:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWieruszowie/document/64987/Uchwa%C5%82a-XXXI_240_2016