Zajęcia z łyżwiarstwa figurowego

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania,, Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” oraz ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzal

Mikołaj w Gminie Wieruszów

W środę 6 grudnia 2017 roku odbyły się „Mikołajki Gminne”. Tegoroczne Mikołajki zorganizowane przez Gminę Wieruszów, WDK, GOSiT, MGBP, Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej or