Czas wolny na łyżwach!

W okresie od 13.01.2020r. do 25.01.2020r. Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie oraz Wieruszowski Klub Sportowy „Prosna” realizował projekt „Czas wolny na łyżwach”, współfinansowany ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nauka jazdy na łyżwach odbywała się w Wieruszowie, na lodowisku krytym wyposażonym w wypożyczalnię odpowiedniego sprzętu, łącznie przeprowadzono 40 godzin zajęć. W projekcie brało udział 40 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wieruszów. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy, o początkującym i średnim stopniu zaawansowania. Organizacja tych zajęć była dla niektórych osób jedyną szansą na zdobycie umiejętności jazdy na łyżwach. Jazda na łyżwach to świetny sposób na aktywny tryb życia w mieście, który pozwala zachować ogólną sprawność fizyczną.

Oprócz rozwoju i kształtowania umiejętności jazdy na łyżwach szczególnie kładziony był nacisk na wartości wychowawcze oraz wyrabianie wśród młodych ludzi prawidłowych postaw i zachowań. Zajęcia były doskonałą formą kształtowania postaw prospołecznych. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka, uczą samodyscypliny i obowiązkowości. Nauka jazdy na łyżwach miała charakter edukacyjno-wychowawczy, gdyż nacisk został kładziony na rozwój fizyczny człowieka, umiejętności współdziałania i zachowania w grupie, rywalizacji, rozwiązywania konfliktów. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani zostali przez prowadzącego do przestrzegania podczas zajęć właściwych zasad postępowania. Zasady te zostały umieszczone na banerze znajdującym się przy tafli lodowiska. A do nich należą:

  • Nie piję, nie biorę, nie palę.
  • Nie przeklinam
  • Przestrzegam zasady fair-play podczas zajęć
  • Nie stosuję przemocy
  • Nie wyśmiewam się i nie krytykuję
  • Pozostawiam za sobą porządek

Na zakończenie projektu zorganizowane zostało ognisko integracyjne, podczas którego nie tylko można było skonsumować wcześniej przygotowane specjały, ale przede wszystkim dzieci miały okazję wysłuchać profesjonalnych rad Policji. Podczas tego spotkania Dzielnicowy Powiatowej Komendy Policji w Wieruszowie przypominał uczestnikom w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo, nie tylko na lodowisku, ale także w codziennym życiu. Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale był również ciekawym doświadczeniem.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie rodziców, a przede wszystkim uczestniczących w zajęciach dzieci.

Dziękujemy także wszystkim, bez których pomyślna realizacja projektu nie byłaby możliwa.