Feryjna nauka jazdy na łyżwach w GOSiT Wieruszów!

13 stycznia 2020r. rozpoczęła się nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie w ramach ferii zimowych. Przy współpracy z Wieruszowskim Klubem Sportowym Prosna realizowany jest projekt „Czas wolny na łyżwach”, finansowany ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt „Czas wolny na łyżwach” skierowany jest do uczniów ze wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wieruszów. W projekcie uczestniczy łącznie 40 uczniów, którzy zostali podzieli na 2 grupy, co umożliwia każdemu uczestnikowi swobodę nauki poszczególnych elementów jazdy na łyżwach. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które umożliwią osiągnąć jeszcze lepsze efekty w rozwijaniu indywidualnych umiejętności uczestników. Zajęcia dla każdej z grup odbywają się pięć razy w tygodniu według ustalonego harmonogramu, na krytym lodowisku przy Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki, ul. Sportowa 4 w Wieruszowie, który wyposażony jest w wypożyczalnię odpowiedniego sprzętu.

Powyższe zajęcia mają na celu nabycie i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Oprócz rozwoju i kształtowania umiejętności jazdy na łyżwach szczególnie kładziony jest nacisk na wartości wychowawcze oraz wyrabianie wśród młodych ludzi prawidłowych postaw i zachowań. Uczestnikom zostały przedstawione szerokie korzyści wpływu nauki jazdy na łyżwach na rozwój fizyczny człowieka, umiejętności współdziałania i zachowania w grupie, rywalizacji, rozwiązywania konfliktów oraz możliwości bezpiecznego spędzenia czasu wolnego. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani zostali przez prowadzącego do przestrzegania podczas zajęć właściwych zasad postępowania m.in. przestrzegania zasady fair-play podczas zajęć, niestosowania przemocy, niewyśmiewania się i niekrytykowania, pozostawiania porządku po zajęciach. Zasady te zostały zapisane w regulaminie zajęć oraz są ukazane na banerze informacyjnym umieszczonym przy tafli lodowiska.

Ponadto ideą organizacji zajęć jest integracja uczniów z różnych szkół, podkreślenie równego udziału w sporcie wszystkich uczniów, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt, że sporty zimowe, a w szczególności jazda na łyżwach mogą być tak samo atrakcyjne i dostarczać równie wielu emocji, co inne sporty.