Godziny otwarcia lodowiska GOSiT Wieruszów

Godziny otwarcia lodowiska GOSiT Wieruszów

Poniedziałek – Niedziela: 10.00 – 21.00

Przerwy techniczne: 13.00-13.45 oraz 17.00-17.45*

*Administrator lodowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
dodatkowej przerwy technicznej w przypadku mocnego zużycia lodu.

Regulamin lodowiska:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWieruszowie/document/64976/Uchwa%C5%82a-XXXI_239_2016

Regulamin wypożyczalni łyżew:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWieruszowie/document/64987/Uchwa%C5%82a-XXXI_240_2016

Cennik lodowiska i wypożyczalni łyżew:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWieruszowie/document/892815/Zarz%C4%85dzenie-139_2022