Działania w ramach III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego – Wieruszów 2018

W sobotę 8 września br. zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Integracyjnym Biegu Ulicznym.

Cała impreza składa się z trzech działań tj.

W godzinach 11.00 – 15.00 odbędzie się Impreza Integracyjna tj. konkurencje sportowo-rekreacyjne z nagrodami grupowymi, indywidualnymi, pucharami i medalami dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Impreza ta obędzie się na Rynku w Wieruszowie lub w Hali namiotowej lodowiska w zależności od pogody.

Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji, w tym Integracyjny Plac Zabaw dla dzieci, stoiska wystawiennicze i informacyjne, występy artystyczno-wokalne, kawiarenka integracyjna, stoisko „Swojskie Jadło”, Fortuna Szczęścia itp.

Następnie między godziną 15.00- 15.40 odbędzie się  uroczyste odsłonięcie kolejnych tablic paraolimpijczyka i olimpijczyka na Rynku w Wieruszowie. W tym roku  odsłonięte zostaną tablice Mariusza Sobczaka – srebrnego medalisty w skoku w dal z Paraolimpiady w  Londynie oraz Kajetana Broniewskiego– trzykrotnego olimpijczyka, brązowego medalisty w wioślarstwie podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie.

O godzinie 16.00 – rozpocznie się  III Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny na dwóch dystansach tj. na 10 km oraz na  2,5 km.

  • Dystans:  10 km ( 2 pętle) dla wszystkich biegaczy
  • Dystans : 2,500 km (1/2 pętli) dla Zespołów z ŚDS, DPS, WTZ, Grup Wsparcia, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będącej beneficjentami placówek oświatowych w tym oddziałów integracyjnych przedszkoli i szkół, Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Rodzinnych Domów Dziecka oraz osób indywidualnych, legitymujących się niepełnosprawnością.

Dodatkowo rozegrany zostanie Bieg Masowy ze startu wspólnego na dystansie 2,500 km.

W ramach akcji prewencyjnej PZU „Pomoc to moc”.

Dzięki zaangażowaniu się w akcję „Pomoc To Moc”, uda nam się ograniczyć wypadkowość, czemu służyć ma zakup koszulek startowych dla biegaczy, które dzięki odblaskowym kolorom zwiększą bezpieczeństwo uczestników podczas biegu. Organizacja III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego Wieruszów 2018 propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia społeczności lokalnej, w szczególności mieszkańców gminy. Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w  rozmaite działania społeczne, które będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w lokalnych środowiskach oraz do popierania i oddawania głosów na inne inicjatywy społeczne w ramach akcji „Pomoc to moc”.

Do udziału w Biegu Masowym organizowanym z okazji obchodów 650-lecia miasta Wieruszowa zapraszamy wszystkich między 12 a 112 rokiem życia. Udział w biegu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma: pamiątkowy medal, koszulkę techniczną oraz wodę.

Gwiazdą biegu będzie jedyna polska mistrzyni świata w maratonach, zwyciężczyni w prestiżowych maratonach w Londynie, Nowym Jorku i Nagoi oraz Bostonie – Pani Wanda Panfil-González. 14 krotna mistrzyni Polski, 13-krotna wicemistrzyni, 9-krotna rekordzistka kraju Pani- Wanda Panfil-González, która przed biegiem przeprowadzi rozgrzewkę oraz poprowadzi cały bieg, zachęcając wszystkich uczestników do wzięcia w nim udziału. Bieg ma na celu zachęcanie wszystkich mieszkańców Wieruszowa oraz wszystkich mieszkańców ościennych powiatów do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Warunkiem otrzymania koszulki technicznej i pamiątkowego medalu jest zgłoszenie uczestnictwa w biegu do dnia 3 września.

Rywalizacja wszystkich biegów rozpocznie się i zakończy na Rynku w Wieruszowie. Start godzina 16.00. 

Celem wszystkich powyższych działań jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie funkcjonowania w środowisku. Poprzez działania integracyjne zaplanowane w projekcie zwiększy się też świadomość i wrażliwość społeczna na problemy osób z niepełnosprawnością.

Celem imprezy jest również popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu, promocja Miasta i Gminy Wieruszów, propagowanie drużynowej rywalizacji biegowej, zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

W  kategoriach:  OPEN Kobiet i Mężczyzn, OPEN osób z niepełnosprawnością oraz OPEN na wózkach przewidziano nagrody finansowe oraz puchary: za zajęcie miejsc: I – III . Za zajęcie miejsc: IV – VI  nagrody rzeczowe.

Dodatkowo rozlosowane zostaną dwie sofy Nockeby- Ikea o wartości 2500 zł spośród zawodników Biegu Głównego oraz Biegu Masowego.

Puchar za zajęcie I  miejsca oraz nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

Każdy uczestnik otrzyma również medal oraz pamiątkową koszulkę. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, wyjątek- Bieg Masowy 12 rok życia.

Organizatorami wydarzenia są: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki, Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Gmina Wieruszów. Honorowym Patronatem imprezę objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starosta Wieruszowski, Burmistrz Gminy Wieruszów. Patronat Medialny nad imprezą objęli: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, TVP 3 Łódź, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Łódź, Łącznik, Radio SUD. Partnerzy przedsięwzięcia: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie, Wieruszowski Dom Kultury, Zakład Aktywności Zawodowej i Spółdzielnia Green Service dla których organizatorem jest Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc, a w przypadku Spółdzielni również Samorząd Gminy Wieruszów, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Przedsiębiorstwo Społeczne- organizatorami, których jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski Wieruszów, Fundacja RECAL, PZU Pomoc To Moc.

Zapisy na III Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny:

Kontakt:
GMINNY OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W WIERUSZOWIE
98-400 Wieruszów ul. Sportowa 4
biuro@gosit-wieruszow.pl
tel. biuro –62 6262030

Zapisy on-line na bieg:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4024

Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia  5 września 2018r., do godz. 24.00,  natomiast pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4; 98-400 Wieruszów, e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl w dniu imprezy: 08.09.2017r.  od godz. 13.30 do 15.00 w biurze zawodów: Wieruszowski Dom Kultury: ul. Rynek 8/9 98-400 Wieruszów.

 Serdecznie zapraszamy!!!

 Impreza zorganizowana dzięki pomocy finansowej i rzeczowej:

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA), Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz życzliwości lokalnych sponsorów i bezinteresownej pomocy wolontariuszy.