Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji elektrycznej