Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostarczenie notebooka