Nabór na wychowawcę wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Nabór na wychowawcę wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należeć będzie m. in. opieka wychowawcza, nadzór nad bezpieczeństwem uczestników, przygotowanie i realizacja wypoczynku letniego zatwierdzonego przez Dyrektora GOSiT , opieka w czasie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży oraz wyjazdów z uczestnikami na wycieczki organizowane w ramach wypoczynku .

Wymagania i kwalifikacje:

– Pełnoletność i co najmniej wykształcenie średnie,

– Zaświadczenie o ukończonym kursie wychowawcy wypoczynku lub inne zgodne z wymogami MEN,

– Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (bądź aktualne zaświadczenie z zakładu pracy),

– Oświadczenie o niekaralności,

– Umiejętność pracy w zespole,

– Kreatywność, pogoda ducha,

Przede wszystkim głowa pełna pomysłów

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów :

– wypełniony kwestionariusz osobowy

– kopię zaświadczenia o ukończonym kursie wychowawcy wypoczynku

– propozycję programu letniego wypoczynku w ramach akcji „Wakacje z GOSiT ”

W/w dokumenty należy złożyć do dnia 29.06.2017 r. do sekretariatu Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie ul. Sportowa 4 z dopiskiem „Nabór na wychowawcę wypoczynku letniego ”. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu 728 315 381 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.