NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH

13 stycznia 2024 r. rozpoczęła się nauka jazdy na łyżwach organizowana przez Wieruszowski Klub Sportowy PROSNA na lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie finansowana ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt skierowany do uczniów ze szkół z terenu Gminy Wieruszów cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ze względu na umożliwienie każdemu uczestnikowi swobody nauki poszczególnych elementów jazdy na łyżwach uczniowie podzieleni zostali na 2 grupy. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które umożliwiają osiągnąć jeszcze lepsze efekty w rozwijaniu indywidualnych umiejętności uczestników. Zajęcia dla każdej z grup odbywają się według ustalonego harmonogramu, na krytym lodowisku przy Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki, ul. Sportowa 4 w Wieruszowie, które wyposażone jest w wypożyczalnię odpowiedniego sprzętu.

Powyższe zajęcia mają na celu nabycie i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Oprócz rozwoju i kształtowania umiejętności jazdy na łyżwach szczególnie kładziony jest nacisk na wartości wychowawcze oraz wyrabianie wśród młodych ludzi prawidłowych postaw i zachowań. Uczestnikom zostały przedstawione szerokie korzyści wpływu nauki jazdy na łyżwach na rozwój fizyczny człowieka, umiejętności współdziałania i zachowania w grupie, rywalizacji, rozwiązywania konfliktów oraz możliwości bezpiecznego spędzenia czasu wolnego. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani zostali przez prowadzącego do przestrzegania podczas zajęć właściwych zasad postępowania m.in. przestrzegania zasady fair-play podczas zajęć, niestosowania przemocy, niewyśmiewania się i niekrytykowania, pozostawiania porządku po zajęciach.

Jazda na łyżwach to nie tylko skuteczny trening uzupełniający, ale i rozrywka, zabawa oraz bezpiecznie spędzony czas wolny dzieci i młodzieży.