Piknik zdrowia oraz kampania edukacyjna „Bezpieczny Pieszy”

15 października w godzinach popołudniowych na stadionie miejskim przy GOSIT w Wieruszowie odbył się Piknik zdrowia oraz kampania edukacyjna „Bezpieczny Pieszy”. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców naszego powiatu wiele inicjatyw.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił warsztaty zdrowego żywienia, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna – animacje dla najmłodszych, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki – zabawy sportowo – ruchowe, a Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc” – Koło Fortuny.

W ramach kampanii „Bezpieczny Pieszy” udzielano instruktażu z zakresu bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy. Odbyły się również pokazy ratowników medycznych, strażaków, w tym dziecięcej drużyny pożarniczej z Wieruszowa.

Powiatowa Komenda Policji w Wieruszowie, we współpracy z Komendą Wojewódzką w Łodzi, zapewniła możliwość doskonalenia umiejętności jazdy w Miasteczku Ruchu Drogowego oraz symulator dachowania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Wieruszowski Dom Kultury.

Zorganizowano strefę zdrowia w której można było dokonać bezpłatnych badań. Wieruszowianie mogli nieodpłatnie skorzystać z pomiaru ciśnienia, glukozy, BMI oraz konsultacji dietetycznych, realizowanych przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wszystkim partnerom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.