SZTAFETA POKOJU – RELACJA

W dniu  5 września 2021 r. o godz. 9.30 nastąpił start Sztafety Pokoju, której organizatorami byli: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Doruchów, Spółdzielnia Socjalna Green Service oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Sztafeta przebiegała na trasie: Byczyna- Bolesławiec- Łęka Opatowska- Wieruszów- Torzeniec,  a łączny dystans wyniósł ok. 62 km, który podzielony był na pięć etapów. IV etap sztafety sfinansowany został ze środków Gminy Wieruszów w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty Wieruszów 2021.

Miejscem rozpoczęcia Sztafety Pokoju był Cmentarz komunalny w Byczynie. Meta rajdu usytuowana była w miejscowości Torzeniec, przy Pomniku ku czci mieszkańców zamordowanych podczas II Wojny Światowej w Torzeńcu, do której uczestnicy dotarli ok. godz. 15.30.

Sztafeta Pokoju organizowana była celem upamiętnienia 82. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz uczczenia lokalnych miejsc pamięci, które były szczególnie ważne dla lokalnej i narodowej tożsamości. Lokalne miejsca pamięci uczczone zostały minutą ciszy, a także zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Ponadto w celu szerzenia wiedzy na temat lokalnych miejsc pamięci, przypomniana została ich historia oraz ukazane zostały wartości, które są znaczące dla mieszkańców i całej społeczności upamiętnionych miejsc.

W Sztafecie wzięli udział uczestnicy powyżej 16 roku życia. Podczas rajdu do uczestników dołączały kolejne osoby, które chciały uczcić ofiary września 1939r. W związku z organizacją rajdu o charakterze sztafety, uczestnicy mogli się zmieniać po pokonaniu odpowiedniego dla siebie dystansu. Mimo to, wielu uczestników jechało dalej, aniżeli początkowo zakładali, co świadczyć może o ich ogromnej determinacji.

Każdy uczestnik Sztafety Pokoju otrzymał pamiątkowy medal oraz odblaskową kamizelkę techniczną, w której pokonywana była trasa. Dla wszystkich przygotowany został przez Koło Gospodyń Wiejskich w Teklinowie regenerujący posiłek.

Szczegółowa relacja z wydarzenia m.in. na stronie:

https://opole.tvp.pl/55713040/sztafeta-dla-bohaterow-ponad-60-km-biegu-w-82-rocznice-wybuchu-ii-wojny-swiatowej

https://www.facebook.com/gosit.wieruszow/

W imieniu organizatorów i uczestników serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce i życzliwość, bezinteresownie poświęcony czas przy organizacji i podczas trwania Sztafety. Pragniemy, aby Sztafeta Pokoju na stałe wpisała się w program rocznicowych obchodów wybuchu II Wojny Światowej, a jednocześnie weszła do kalendarium wydarzeń sportowo- kulturalnych, popularyzujących jazdę na rowerze.

Serdecznie dziękujemy obsłudze medyczno-technicznej Sztafety Pokoju, Stowarzyszeniu Gloria Victis, przedstawicielom SHABON, harcerzom pełniącym warty, mediom lokalnym oraz regionalnym za patronat, samorządom, organizacjom, instytucjom, bez wsparcia których organizacja Sztafety byłaby niemożliwa:

 

Komenda Powiatowa Policji  w Wieruszowie,

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie,

Posterunek Policji w Byczynie- Maciej Mazur,

Posterunek Policji w Opatowie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaszkach,

Ochotnicza Straż Pożarna w Torzeńcu,

Ochotnicza Straż Pożarna w Doruchowie,

Firma Usługi Szkoleniowo Medyczne – Piotr Drezner,

Koło Gospodyń Wiejskich w Teklinowie,

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I KIBICOM  ZA WSPÓLNE UCZCZENIE PAMIĘCI TRAGICZNYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ.