Wieruszowska Fabryka Formy

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy realizowane są również zajęcia taneczne oraz fitness. Zajęcia prowadzone są na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4.

Taniec pomaga odzyskać dobrą sprawność fizyczną, poprawia samopoczucie oraz zmniejsza dolegliwości bólowe. Szczególnie dla seniorów może okazać się idealną formą rehabilitacji. Nasi trenerzy przygotowują programy ćwiczeniowe skomponowane tak, by były dostosowane dla osób starszych.

Pamiętajmy, że takie formy aktywności są dla każdego, bez względu na wiek. Ćwiczmy zatem i cieszmy się zdrowiem.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.