Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej wielofunkcyjnej drukarki laserowej.

Specyfikacja głównych wymagań znajduje się w pliku, do którego link został umieszczony poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE