Dyscyplina: Aktualności

Wieruszowska Fabryka Formy

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w szkoleniu prowadzonym przez lekarza, które realizowane jest w formie wykładów z możliwością zadawania pytań oraz wspólnej dyskusji. Celem szkolenia jest podniesienie wi

Zobacz więcej

SZTAFETA POKOJU – RELACJA

W dniu  30 sierpnia 2020r. o godz. 9.30 nastąpił start Sztafety Pokoju, której organizatorami byli: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Doruchów, Towarzystwo Historyczno- Kulturalne Arsonium, Spółdziel

Wieruszowska Fabryka Formy

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy codziennie na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie odbywają się różnorodne zajęcia, których odbiorcami są w szczególności osoby po 60 roku życia. Uczestnicy zajęć biorą udzia

Zobacz więcej