Dyscyplina: Aktualności

Wieruszowska Fabryka Formy

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy realizowanej przez Spółdzielnię Socjalną Green Service realizowane są różnorodne aktywności dla seniorów, które służą wszechstronnej aktywizacji oraz integracji społecznej osób po 60 roku życia. Zajęc

Zobacz więcej

Wieruszowska Fabryka Formy

Ruch sprzyja zdrowiu i jest zalecany osobom w każdym wieku. Wychodząc ku temu naprzeciw realizowane są na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie zróżnicowane zajęcia dedykowane seniorkom i seniorom. Uczestnicy Wieruszowski

Zobacz więcej

„Sztafeta Pokoju”

W dniu 30 sierpnia 2020 r. zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w „Sztafecie Pokoju”, organizowanej przez Gminę Wieruszów, Gminę Bolesławiec, Gminę Byczyna, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Doruchów, Towarzystwo Historyczno- Kulturalne Arsonium,

Zobacz więcej

Wieruszowska Fabryka Formy

O tym, jak ciekawie prowadzone są szkolenia oraz zajęcia ruchowe na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, mogą przekonać się uczestnicy „Wieruszowskiej Fabryki Formy”. Na zajęciach organizowanych przez Spółdzielni

Zobacz więcej

Wieruszowska Fabryka Formy

Ruch to bardzo ważny aspekt zachowania dobrego zdrowia w każdym wieku. Szczególnego znaczenia nabiera jednak w przypadku seniorów, stąd organizacja różnorodnych aktywności w ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy. Poprzez udział w zajęciach sportow

Zobacz więcej