GODZINY OTWARCIA LODOWISKA W OKRESIE FERII ZIMOWYCH