III Międzynarodowa Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych

W dniu 19.06.2022r. na Stadionie Sportowym w Wieruszowie , odbyła się III Międzynarodowa Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wieruszowie.  Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem z Rynku w Wieruszowie na Stadion Sportowy, na którym nastąpiło powitanie przybyłych gości przez Pana Andrzeja Skupińskiego – Prezesa OSP w Wieruszowie, po wystąpieniu Pana Burmistrza Wieruszowa – Rafała Przybyła oraz Pana Starosty Wieruszowskiego – Stefana Pietrasa, mali strażacy przekazali meldunek Pani Teresie Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP po którym nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy. W zawodach wzięło udział 35 drużyn pożarniczych, z różnych stron Europy, ich członkami byli mali strażacy w wieku od 4 do 10 lat, którzy rywalizowali ze sobą w czterech konkurencjach: musztra, sztafeta, ćwiczenia bojowe „na mokro” i ćwiczenia bojowe „sikawka”. Wydarzeniu towarzyszył szereg atrakcji, m.in. : wchodzenie po drabinie strażackiej, ręczne sikawki , kurtyny wodne, dmuchane zamki, ścianka wspinaczkowa, jazda w strażackim koszu, piana party a także wiele innych.

Współorganizatorzy przedsięwzięcia: Gmina Wieruszów, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali medale oraz nagrody i puchary.