„Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach”

W okresie od 18.01.2018r. do 11.03.2018r. Wieruszowski Klub Sportowy „Prosna” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki w Wieruszowie realizował projekt „Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” ; działania ,,Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” oraz ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nauka jazdy na łyżwach oraz zajęcia z podstaw jazdy figurowej odbywały się w Wieruszowie, na lodowisku krytym wyposażonym w wypożyczalnię odpowiedniego sprzętu. W zajęciach brało udział 75 dzieci z terenu Gminy Wieruszów. Uczniowie podzieleni byli na cztery grupy, w tym trzy z nich to grupy o stopniu podstawowym, natomiast jedna z nich to grupa z  łyżwiarstwa figurowego, zajęcia prowadzone były przez 4 instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Organizowane zajęcia pozwoliły wypełnić wolny czas w sposób aktywny i bezpieczny, przeciwdziałając negatywnym zachowaniom dzieci i młodzieży.

Organizacja tych zajęć była dla niektórych osób jedyną szansą na zdobycie umiejętności jazdy na łyżwach, a skorzystanie z zajęć jazdy figurowej na łyżwach to jedyna możliwość doskonalenie wcześniej nabytych podstawowych umiejętności dla uczniów ze starszych klas. Jazda na łyżwach to świetny sposób na aktywny tryb życia w mieście, który pozwala zachować ogólną sprawność fizyczną.

Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale był również ciekawym doświadczeniem.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie rodziców, a przede wszystkim uczestniczących w zajęciach dzieci.

Dziękujemy także wszystkim, bez których pomyślna realizacja projektu nie byłaby możliwa.