Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach !

W okresie od 13.01.2024r. do 25.02.2024r. Wieruszowski Klub Sportowy „PROSNA” realizował projekt „Nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach”, współfinansowany ze środków Gminy Wieruszów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nauka jazdy na łyżwach odbywała się na lodowisku krytym administrowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, wyposażonym w wypożyczalnię odpowiedniego sprzętu, łącznie przeprowadzono 60 godzin zajęć. W projekcie brało udział 30 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wieruszów. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy 15 osobowe, dla początkujących. Organizacja tych zajęć była dla niektórych osób jedyną szansą na zdobycie umiejętności jazdy na łyżwach. Jazda na łyżwach to świetny sposób na aktywny tryb życia w mieście, który pozwala zachować ogólną sprawność fizyczną.

Oprócz rozwoju i kształtowania umiejętności jazdy na łyżwach szczególnie kładziony był nacisk na wartości wychowawcze oraz wyrabianie wśród młodych ludzi prawidłowych postaw i zachowań. Zajęcia były doskonałą formą kształtowania postaw prospołecznych. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka, uczą samodyscypliny i obowiązkowości. Nauka jazdy na łyżwach miała charakter edukacyjno-wychowawczy, gdyż nacisk kładziony był na rozwój fizyczny człowieka, umiejętności współdziałania i zachowania w grupie, rywalizacji, rozwiązywania konfliktów. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani zostali przez prowadzącego do przestrzegania podczas zajęć właściwych zasad postępowania. Zasady te zostały zapisane w regulaminie zajęć.

A do nich należą:

  • Nie piję, nie biorę, nie palę.
  • Nie przeklinam.
  • Przestrzegam zasady fair-play podczas zajęć.
  • Nie stosuję przemocy.
  • Nie wyśmiewam się i nie krytykuję.
  • Pozostawiam za sobą porządek.

Na zakończenie, prócz certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności łyżwiarskie dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany został piknik integracyjny na świeżym powietrzu, podczas którego nie tylko można było skonsumować wcześniej przygotowane specjały, ale również wspólnie biesiadować, rozmawiać i wspominać…

Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale był również ciekawym doświadczeniem.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie instruktorów, rodziców, wolontariuszy, a przede wszystkim uczestniczących w zajęciach dzieci.