Wieruszowska Fabryka Formy

Ruch to bardzo ważny aspekt zachowania dobrego zdrowia w każdym wieku. Szczególnego znaczenia nabiera jednak w przypadku seniorów, stąd organizacja różnorodnych aktywności w ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy. Poprzez udział w zajęciach sportowych odbywających się na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, możemy przyczynić się do poprawy sprawności ruchowej i doskonałego samopoczucia.

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy seniorzy mogą uczestniczyć w szkoleniach z m.in. rehabilitantem, psychologiem oraz dietetykiem, którzy stanowią bodziec do podjęcia decyzji o ćwiczeniach przez osoby starsze. Aktywność, która rozpoczęła się pod opieką specjalistów, którzy nie tylko indywidualnie dobierają zestawy ćwiczeń, ale także towarzyszą seniorom na każdym etapie ich wykonywania, to świetny start do podjęcia wyzwania regularnych ćwiczeń.

Program aktywności fizycznej seniorów zawiera m.in. taniec, fitness oraz gimnastykę. Regularne ćwiczenia wykonywane nie tylko na hali sportowej, ale i później, w warunkach domowych, nie tylko wpłyną pozytywnie na samopoczucie, ale także mogą łagodzić występujące dolegliwości.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.